Chow Fun or Mei Fun

 • 141. Vegetable Chow Fun or Mei Fun

  • Small 4.50
  • Large 7.75
  141. Vegetable Chow Fun or Mei Fun
 • 142. Roast Pork or Chicken Chow Fun or Mei Fun

  • Small 5.25
  • Large 8.25
  142. Roast Pork or Chicken Chow Fun or Mei Fun
 • 143. Beef, Shrimp or Subgum Chow Fun or Mei Fun

  • Small 5.50
  • Large 8.95
  143. Beef, Shrimp or Subgum Chow Fun or Mei Fun
Chow Fun or Mei Fun